schrijf wedstrijd

, , Leave a comment

Schrijf je graag korte verhalen en wil je meer aandacht voor je werk? Met de schrijfwedstrijd ‘Zonden van een minnares’ biedt theSword.nl samen met de nieuwe en nog onbekende uitgeverij

schrijven met een vulpenHet thema
De minnares van een klassieke driehoeksverhouding brengt de lange eenzame dagen voornamelijk door met wachten, fantaseren en dromen over haar minnaar. Haar getrouwde minnaar.

Wat doet de minnares zichzelf aan om in deze ondergeschikte tweede-rangspositie te gaan zitten? Haar eigen leven op een laag pitje zetten om maar altijd beschikbaar te zijn? Komt de minnares onaangekondigd, als een verrassing, langs? Is ze het wachten op hem spuugzat en wil veel meer tijd met haar geliefde doorbrengen? Doet hij zijn minnares valse of juist hoopvolle beloftes? Voelt zij zich vreselijk minderwaardig en ontvlamt zij in pure woede en razernij? Zal ze haar minnaar achtervolgen, bellen en zijn vrouw midden in de nacht opwachten, met als doel: zo veel mogelijk schade aanrichten in het leven van de minnaar? Of zal ze haar minnaar vermoorden?

Voorwaarden: Algemeen
– Deze schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door uitgeverij Scelta in samenwerking met theSword.nl
– Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande wedstrijdcriteria kunnen niet meedoen aan de wedstrijd
– Het ingezonden verhaal mag niet eerder gepubliceerd zijn en moet contractueel vrij zijn voor uitgave
– Het verhaal dient onder je eigen naam ingezonden te worden. Het gebruik van een pseudoniem is niet toegestaan zonder toestemming
– Deelnemers krijgen binnen twee weken een ontvangstbevestiging
– De 25 beste verhalen worden gepubliceerd in de gelijknamige bundel
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd of getelefoneerd

Voorwaarden: Het verhaal
– Lengte van het verhaal: 2.000-3.000 woorden
– Het verhaal betreft een afgerond verhaal met titel
– Lever je verhaal aan in Word
– Gebruik het lettertype Times New Roman, grootte 12 met regelafstand 1,5
– Het gebruik van illustraties en/of gekleurde tekst is niet toegestaan
– Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal en behoort tot het thriller-genre
– Het verhaal is bedoeld voor een breed publiek
– Minstens één van de hoofdpersonen is een vrouw
– Verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, aanzetten tot haat en/of geweld, expliciet pornografisch zijn (lichte erotiek is wel toegestaan) of geen thriller-elementen bevatten kunnen gediskwalificeerd worden

Voorwaarden: De auteur
– Als je meedoet aan deze wedstrijd, ben je bereid een optiecontract te sluiten met uitgeverij Scelta. Dat optiecontract kan gevolgd worden door een contract voor de publicatie van je eerstvolgende werk
– Als je wint, ben je bereid mee te werken aan de promotie en marketing van je werk bij verschillende media
– In overleg kan besloten worden het winnende werk onder een pseudoniem uit te geven

Voorwaarden: De beoordeling
– De ingezonden verhalen worden beoordeeld op de volgende criteria: het idee, schrijfstijl, plot en thriller-elementen
– Elk jurylid geeft per verhaal zijn of haar eindcijfer
– De winnaar krijgt een optiecontract aangeboden
– De jury behoudt zich het recht voor geen winnaar aan te wijzen indien geen manuscript met de minimaal beoogde kwaliteit op tijd wordt ingeleverd

Voorwaarden: De uitgave
– Het winnende verhaal zal, in overleg met de auteur, tegen een kleine vergoeding worden geredigeerd, mits van voldoende kwaliteit
– Het winnende manuscript zal in 2013 of 2014 worden uitgegeven bij uitgeverij Scelta, mits van voldoende kwaliteit
– In de bundel opgenomen auteurs ontvangen geen royalty over de verkopen, wel ontvangen zij een gratis digitaal exemplaar (ePub) en de mogelijkheid boekexemplaren met korting in te kopen t.b.v. wederverkoop aan familie, vrienden, collega’s etc.

Voorwaarden: Rechten en plichten
– Juryleden zijn uitgesloten van deelname
– Verhalen blijven eigendom van de auteur
– Bovenstaande voorwaarden zijn bindend. Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in een diskwalificatie
– In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist uitgeverij Scelta
– Uitgeverij Scelta behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen

De juryleden
Een deskundige jury beoordeelt de ingezonden verhalen. De jury bestaat uit:
Dennis van Elten, Nynke Laanstra, Marion Thomas, Natascha van der Stelt, Wemmie Wolf, Diane Kooistra, Natasza Tardio

 

Leave a Reply

CAPTCHA